HIGHWAY ENGINEERING OÜ

Iga riigi transpordisüsteemi majandusareng sõltub arenenud transporditaristu objektide kvaliteedist: teed, sillad, viaduktid, tunnelid. Transport on meie majanduse ja ühiskonna jaoks äärmiselt oluline, sest tagab tööhõive ligikaudu 10 mln inimesele ja katab kuni 5% Euroopa Liidu majanduse SKP-st. Liiklus on siseturu jaoks elutähtis ka elanike elukvaliteedi seisukohalt, kuna sellega tagatakse neile reisimisvabadus. Tänu transpordile on võimalik majanduskasv ja luuakse uusi töökohti. Arvestades lahendamist vajavaid probleeme, peab transpordivaldkond olema jätkusuutlik.

Tsiteerides Albert Einsteini väljaütlemist, võib öelda, et tõsised probleemid, millega me tänapäeval kokku puutume, ei saa olla lahendatud tööriistaga minevikust, sest uutes tingimustes tuleb kasutusele võtta uued mõtlemisviisid. Kui me ei suuda muuta mõtlemise taset, tuleb meil uuesti ja topelt lahendada vanu probleeme.

The newer progressive machines come with video cameras that ensure that all the necessary action is interac deposit casinos recorded.

nycescortmodels.com

Форекс Обучение Форекс Брокеры Новости БК Цупис Teenused Software development Online Dating machine a sous gratuite lgr.org.ua konvektors.kiev.ua kievtime.com itlviv.org.ua IT Образование IT Forex Trading FinTech Education Dll Missing Errors DE dating and marrige Crypto News Chatbot Programming casinoluxth.org casino Bookkeeping automaty999.org automaty777.org asiasloty.org activeslots777.org activeslots555.org ! Без рубрики

Sildade hooldus

Sild – (bridge) on ehituskonstruktsioon, mille põhifunktsiooniks on looduslike takistuste või ühendusteede ületamisega kaasnevate koormuste vastuvõtmine. Sildade hoolduse  eesmärgiks on tagada nende projekteeritud eluiga, jääda pidevalt avatuks intensiivsele liiklusele nende eluea jooksul.

Sildade remont

Uue silla projekteerimisel kehtivad ekspluatatsiooni-, majandus-, keskkonna-, esteetilisuse ja arvutus-konstruktiivsed nõuded. Ekspluatatsiooninõuded on põhilised ja seisnevad selles, et määratud projekteeritud eluea jooksul oleks kandevõime tagatud, kasutades vastupidavaid materjale.    

Vuukide remont

Vuugid – Silla vuugid peavad olema seisukorras, mis tagavad silla vaba liikumise ning välistatud on vee läbijooks. Sild peab olema piisavalt jäik, et erineva kujuga deformatsioon oleks minimaalne transpordivahendite koormuse mõju all.

Gabioonid

Nõlvade kindlustamine.  Gabioonid on kividega täidetud terastraadist korvid, mis jagatakse gabioon- kastideks ja madratsiteks.

Hüdroisolatsioon

Polüuretaanist silla hüdroisolatsioon Sillal peavad olema õiged gabariidid sõidutee ja kõnnitee osas, peab olema tagatud veeäravool. Samas ei tohi projekteeritud konstruktsioon tekitada paisutust ülesvoolu ega vooluhüpet allavoolu.

Silla põrkepiirete paigaldus